«

»

Bře
15

14 dní, které rozhodnou o Zdi

„Rekonstrukce Malešického parku“  probíhá zdá se podle časového harmonogramu a vzhledem k tomu že se na přelomu března a dubna 2013 uzavírají návrhy možných úprav, tak i naše iniciativa musela zbystřit. Přes rok starý slib Úřadu MČ Praha 10, že nová Zeď se v parku na přání občanů objeví dosud nebyl realizován v podobě zakomponování, natož ve skutečné domluvě o realizaci. V posledních dnech jsme absolvovali řadu jednání s pověřenými úředníky, architektem a některými zastupiteli, kteří o problematiku parku a našeho snažení projevili zájem. Výsledkem bylo setkání se na dotčených místech  parku a domluva na setkání (chcete-li kulatém stolu) všech zainteresovaných stran, kde se rozhodne. Stanovisko „naší občanské iniciativy“ (připomínáme, že jsme volná skupina občanů, která se i jinak angažuje ve věcech veřejných) je jasné: „ZEĎ CHCEME A CHCEME SE ROZUMNĚ DOMLUVIT„. Pevně věříme, že naše základní pohnutka, totiž mít v parku, který máme my i další naši příznivci rádi, něco našeho (občanského) bude vyslyšena. Je totiž třeba říci, že na „velkolepost projektu„, který družno dodat neodsuzujeme, se diskuze s občany vedla ve velmi slabé rovině. Zastupitelé si toho jsou vědomi, ostatně i „tisková zpráva Úřadu a vyjádření starosty“ nám hrají do not a nemělo by zůstat jen u slibů, naopak úřad který revitalizaci a rekonstrukci platí, by měl přejít k činům a konat i přes odlišný původní návrh. Držte palce parku a věřte spolu s námi, že se v létě sejdeme u Zdi!

Michal Voska
Tomáš Podráský
Milan Maršálek
Jiří Lux